Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\User\Desktop\top1.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\User\Desktop\woda15.jpg

Informacje ogólne
Bydgoszcz
Gdańsk
Giżycko
Kędzierzyn - Koźle
Kraków
Szczecin
Wrocław

   

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Warszawie

ul. Modlińska 17
03 - 199 Warszawa
tel./fax. 
(22) 635-93-30

e - mail: urzad@waw.uzs.gov.pl

Dyrektor Urzędu: Maciej Gromek

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 7.30 - 17.30
                                             wtorek - piątek 7.30 - 15.30

         Misja: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi

          Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające
 z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu
 należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

  • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej
  • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
  • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statków i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego
  • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
  • wydawanie dokumentów statków i osobowych
  • stanowienie przepisów prawa miejscowego


            Szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu znajduje się w Statucie Urzędu

                1. Przedmiot i zakres działania
                2. Podstawa prawna
                3. Przepisy prawa miejscowego
                4. Wydawane dokumenty
                5. Piloci żeglugi śródlądowej
                
6. Podmioty upoważnione do dokonywania przeglądów technicznych
                7. Terenowa komisja egzaminacyjna
                8. Druki do pobrania
                9. Zamówienia publiczne

                   10. Opłaty

                   11. Treść obowiązujących aktów prawnych

                   12. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska- aktualnie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie nie prowadzi naboru

                      13. Przetarg  publiczny na sprzedaż łodzi motorowej inspekcyjnej „Inspektor 71”

 

 

W ZWIĄZKU Z UTRUDNIENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI NA DROGACH WODNYCH URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE ZALECA ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATAMI NAWIGACYJNYMI
ORAZ AKTUALNYM STANEM WÓD PRZED ROZPOCZĘCIEM ŻEGLUGI.